Fruitsteden

Deze unieke serie illustraties begon met het eten van het appel en de aanblik van een klokhuis. Welke wondere wereld zou daarin schuil kunnen gaan? De fruitsteden serie laat een exotische wereld van reusachtig fruit zien, met even bijzondere inwoners, waarin de mens op haar eigen wijze een thuis probeert te maken.